โรงพยาบาลบึงสามพัน

โทร 056731284 แฟกซ์ 056731285 ต่อ 167

ที่ตั้ง 333 หมู่ 9 ตำบล ซับสมอทอด

อำเภอ บึงสามพัน

จังหวัด เพชรบูรณ์

ไปรษณีย์ 67160

Facebook : https://www.facebook.com/Bungsamphanhospital/

แผนที่ รพ.