Cinque Terre ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันกรรม)1 อัตรา2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา3. พนักงาน   
  2023-07-14     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพันเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม)ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลองตำแหน่ง พนักงานบริการ (งา   
  2023-06-20     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพันเรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการปรัเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2   
  2023-06-02     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพันเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)ตำแหน่ง๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม)๒. พนักงานเก็บเงิน   
  2023-05-31     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศโรงพยาบาลบึงสามพัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม) จำนวน ๒ อัตรา ๒. พนักงานเก็บเงิน จำนวน ๒ อ   
  2023-05-12     ข่าวรับสมัครงาน
อ่านต่อทั้งหมด

Cinque Terre การจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุที่เป็นเวชภัณฑ์ยา Proctosedyl Suppo.+Nystatin oral susp 12 ml (100,000 iu ml) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
  2024-07-19     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุที่เป็นเวชภัณฑ์ยา Prednisolone 5 mg Tab.+Lidocaine 1% 20 ml inj.+MOM 60 ml.+MTV Tab+ไพลครีม+แก้ลมแก้เส้น+มะแว้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
  2024-07-19     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุที่เป็นเวชภัณฑ์ยา Omeprazole 20 mg Cap. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
  2024-07-19     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุที่เป็นเวชภัณฑ์ยา NSS 0.9% 1,000 ml inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
  2024-07-19     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุที่เป็นเวชภัณฑ์ยา Morphine (IR) 10 mg Tab. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   
  2024-07-19     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อทั้งหมด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "การตั้งค่าคุกกี้"นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัว