กิจกรรมภายใน

ทดสอบ...

อ่านเพิ่มเติม 2020-10-19

ทดสอบ2...

อ่านเพิ่มเติม 2020-10-16

ทดสอบ3...

อ่านเพิ่มเติม 2020-10-04

ข้อมูล Covid19 จากกรมควบคุมโรค:: ข่าวสมัครงาน ::

 • a   
  2021-10-12     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณเงินบำรุง จำนวน 2 อัตรา   
  2021-04-21     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักาะ สมรรถนะครั้งที่1   
  2021-03-12     ข่าวรับสมัครงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่1   
  2021-02-25     ข่าวรับสมัครงาน
 • รับสมัคเจ้าหน้าที่เวรเปล   
  2018-11-29     ข่าวรับสมัครงาน
อ่านต่อทั้งหมด

:: การจัดซื้อ/จัดจ้าง ::

 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถ ๔ ประตู (กระบะ) จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
  2019-08-07     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถ ๔ ประตู (กระบะ) จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับบอล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
  2019-07-22     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ระบบอินเวอร์เตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
  2018-11-21     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ระบบอินเวอร์เตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
  2018-11-09     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถ ๔ ประตู (กระบะ) จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
  2018-06-14     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อทั้งหมด